پخش پوشال کولر

مرکز پخش عمده پوشال کولر با توجه به شبکه وسیع و اتباطات گسترده خود در سراسر ایران آمادگی دارد تا در زمینه تامین پوشال کولر آبی جهت نیاز داخل و همچنین صادرات پوشال کولر به کشور های دیگر در کنار خریدارن محترم باشد.

مطالب مرتبط

تمام شد.