تعویض پوشال کولر آبی

تعویض پوشال کولر آبی

کولرهای آبی برای اینکه بتوانند بهترین کیفیت خروجی باد را داشته باشند باید از پوشال مرغوبی که به خوبی مرطوب شده باشد برخوردار باشند.

 

زمان تعویض پوشال کولرآبی

توصیه می‌شود که حداقل سالی یک بار این پوشال‌ها تعویض شوند و بهتر است در انتخاب پوشال نیز دقت شود تا پوشال با کیفیت، تازه و تمیز خریداری نمایید.

مطالب مرتبط

تمام شد.